مدفوع زنبور عسل [The Down and Dirty Truth]

مردم اغلب تعجب می کنند اگر زنبورها مدفوع کنند? زنبورهای عسل از آنجایی که در یک کلونی با هزاران نفر زندگی می کنند، مورد توجه خاص هستند. این مقدار زیادی «گلدان» به اندازه زنبور عسل خواهد بود. خوب، بله، آنها این کار را می کنند و گاهی اوقات ضایعات زنبورها می تواند کمی در مورد … Read more

سفارش فوری عسل ♥