Sweet Inspiration در Honey Summit 2017 برای…

هیئت ملی عسل (NHB) این امتیاز را داشت که از برخی از متخصصان برتر صنعت خدمات غذایی کشور در نشست عسل 2017 که در اواخر ژوئیه در موسسه آشپزی آمریکا (سیا) در سنت هلنا، کالیفرنیا برگزار شد، استقبال کرد. شرکت کنندگان محترم شامل نمایندگانی بودند. از Jamba Juice، Wendy’s، Sun Basket، Landry’s/Chart House، و بیشتر. … Read more

اجلاس Honey Spirits Summit برترین تقطیرکنندگان را به خود جلب می کند…

صنعت مشروبات الکلی تقطیر شده در پنج سال گذشته تکامل یافته است، با بازیگران کوچکتر صنایع دستی که در شهرهای بزرگ و کوچک اتاق های مزه و عملیات تاسیس کردند. این بسیار شبیه به رونق آبجوی صنایع دستی است که شاهد رشد باورنکردنی از اوایل دهه 2000 تا امروز بود، زمانی که تعداد آبجوسازی ها … Read more

سفارش فوری عسل ♥