پیش بینی روند 2022: Honey’s Lookin’ Sunny

این زمانی از سال است که پیش بینی روند داغ تر از نان تازه پخته شده است. گزارش‌های روند مصرف‌کننده و شرکت‌های تحقیقات بازار در حال بررسی این موضوع هستند که در صنایع غذایی و آشامیدنی سال 2022 منتظر چه چیزی باشند، و سال جدید برای یک عنصر کاملاً طبیعی در کانون توجه قرار گرفته … Read more

سفارش فوری عسل ♥