دستور العمل عسل Jalapeno: گرم یا گرم!

عسل طعم بی نظیری دارد. با این حال، هر شیشه می تواند طعم متفاوتی داشته باشد. این به این دلیل است که زنبورها شهد میلیون ها گل را برای تولید عسل جمع آوری می کنند. هر نوع شهد هدایای گل مخصوص خود را به محصول نهایی اضافه می کند. با تهیه عسل داغ می توانید … Read more

سفارش فوری عسل ♥