Bee Brood – {Keys to Identification}

در داخل یک کلنی زنبور عسل هزاران نفر را خواهید دید. با این حال، مهمترین بخش کلنی نسل آینده است. ما به این زنبورهای جوان در حال رشد می گوییم – نسل زنبور عسل مهم نیست که امروزه کلنی چقدر قوی باشد، داشتن فرزند خوب برای ادامه کندو حیاتی است. Bee Brood چیست؟ نوزاد زنبور … Read more

The Bee Nuc – [A Valuable Tool for Beekeepers]

دنیای زنبورداری اصطلاحات جالبی دارد. یادگیری تمام اصطلاحات مختلف می تواند کار بسیار دشواری باشد. آیا تا به حال در مورد nuc شنیده اید؟ زنبور عسل چیست؟ و آیا باید یکی را به زنبورستان خود اضافه کنید؟ نه، این یک دستگاه هسته ای مخفی زنبور عسل نیست. Nucs در واقع خانواده های کوچک زنبور عسل … Read more

A Drone Bee – {Life of the Male Honey Bee}

در میان هزاران زنبور عسل در یک کلنی، بیشتر آنها ماده هستند. اما در طول ماه های گرم، احتمالاً صدها پسر را نیز در کندو خواهید یافت. زنبور بدون سرنشین نر است. اگرچه آنها هیچ کاری مرتبط با زندگی روزانه کندو انجام نمی دهند، اما نقش مهمی در کلنی دارند. آنها مسئول جفت گیری ملکه … Read more

سفارش فوری عسل ♥