نانوایی ها ماه ملی عسل را جشن می گیرند

این ماه ملی عسل است و چه راهی بهتر از شروع صبح خود با غذاهای نانوایی با عسل! ما این ماه سپتامبر را با همکاری با نانوایی‌های سراسر کشور برای جشن گرفتن غذاهای پخته شده با عسل و اهمیت زنبورهای عسل آسان کرده‌ایم. هر یک از نانوایی‌های شرکت‌کننده محصولات ویژه‌ای را که با عسل ساخته … Read more

سفارش فوری عسل ♥