اهمیت زنبورهای کارگر در کلنی

داخل هر کندوی سالم، هزاران زنبورهای کارگر وظایف روزانه مورد نیاز برای بقای کلنی را انجام دهید. این زنان سخت کوش تلاش های خود را برای نفع بیشتر ترکیب می کنند. فراتر از ارادت فوق العاده آنها به مستعمره، ما در مورد چه چیز دیگری می دانیم زنبورهای کارگر؟ به نظر می رسد که ما … Read more

سفارش فوری عسل ♥