چکمه های صورتی فصل پورتلند، Breakside Brewing…

زمانی که ناتالی بالدوین آبجوسازی را شروع کرد، آبجوسازان زن زیادی در پورتلند، OR وجود نداشت. با تشکر از پیشگامان زن در New Belgium Brewing و به طور کلی در پورتلند، بالدوین شروع به ایجاد ارتباطات در منطقه و ایجاد بخش زنانه صنعت آبجوسازی در منطقه کرد. ارزش آموزشی چکمه های صورتیبالدوین گفت: «این دیگر … Read more

سفارش فوری عسل ♥