هفته زانوهای زنبور یک ملی شلوغ را به پایان می رساند…

اعتبار عکس: Caledonia Spirits چه راهی بهتر از نوشیدن یک کوکتل برای پایان یک ماه شلوغ ملی عسل! به ویژه، زانوهای زنبور عسل. تنها با سه ماده (جین، شربت عسل و آب لیمو)، دستور العمل این کوکتل ممکن است ساده باشد، اما تاریخچه آن پیچیده است. A Bee’s Knees به عنوان یک کوکتل ممنوعه طبقه … Read more

سه مورد، چهار الهام، بی پایان…

همه ما این کار را انجام می‌دهیم – بیش از حد می‌خوابیدیم یا آنقدر درگیر اتفاقات صبح خود شده‌ایم و اکنون دیر می‌کنیم. صبحانه اولین وعده غذایی است و برخی بحث می کنند، مهم ترین وعده غذایی روز است، بنابراین ما به چیزی آسان و قابل حمل دست می یابیم و از در بیرون می … Read more

سفارش فوری عسل ♥