کاوش در ویژگی های زنبور عسل – زنبورهای عسل کارولینا

زنبورهای عسل نقش حیاتی در اکوسیستم ما دارند. این به دلیل چشمگیر است ویژگی های زنبور عسل که طی میلیون ها سال توسعه یافته اند. آنها ساختار اجتماعی پیچیده ای دارند و سازگاری های ویژه ای دارند که به عملکرد آنها کمک می کند. آنها از طریق گرده افشانی به گیاهان کمک می کنند تا … Read more

ویژگی تجربه‌های غذاخوری در خانه اخیر…

بیایید با آن روبرو شویم، ما در حال حاضر بیشتر از نسل های اخیر قبل از ما در خانه غذا می خوریم. با گذشت یک سال از همه‌گیری، آمریکایی‌ها در حال تطبیق با یک عادی جدید هستند، شامل وعده‌های غذایی سالم، راحت و احساس راحتی و شخصی‌سازی در طول زمان‌های امتحان. هیچ چیز بیشتر از … Read more

سفارش فوری عسل ♥