آیا زنبورهای عسل در خطر انقراض هستند؟ واقعیت

زنبور عسل یکی از مهم ترین حشرات کشاورزی مدرن است که مورد توجه رسانه ها قرار گرفته است. و، خوب آنها باید، زیرا آنها گرده افشان فوق العاده بسیاری از گیاهان زراعی هستند. آنها تنها گرده افشان های مهم نیستند – پروانه ها، پرندگان و پروانه ها نیز نقش خود را انجام می دهند. ما … Read more

سفارش فوری عسل ♥