نحوه آزمایش کنه های واروآ

یکی از مشکلات بزرگی که امروزه زنبورداران با آن روبرو هستند، وجود کنه ها در کندوهای زنبور عسل آنهاست. این آفت رایج زنبورهای عسل، کلنی های قاتل شماره 1 هستند. چگونه متوجه می شوید که زنبورهای شما آلوده شده اند؟ خوب، باید بررسی کنید – به تأیید صحت قابل مشاهده اعتماد نکنید. آزمایش برای کنه … Read more

تبخیر اسید اگزالیک برای کنترل کنه واروآ

تبخیر اسید اگزالیک یکی از بهترین ابزارهای موجود برای زنبورداران برای استفاده در مبارزه مجدد با کنه های واروآ است. یک ماده طبیعی، اسید اگزالیک فرصتی برای کنار گذاشتن استفاده از مواد شیمیایی مصنوعی در کندوها فراهم می کند. ثابت شده است که در کشتن کنه ها در صورت استفاده صحیح و بدون آسیب به … Read more

سفارش فوری عسل ♥