و مدال نقره به … عسل مکنده…

یک پیلزنر به سبک آلمانی از چمبرزبورگ، پن. در مسابقات آبجوی عسل امسال، نقره را به خانه برد و رایان ریچاردز، مدیر آبجوسازی شرکت آبجوسازی روی پیتز با ما در مورد این دم‌نوش صحبت کرد که هر سال شروع بهار را جشن می‌گیرد. با رایحه و طعم عسل شکوفه پرتقال، میخک، خامه، پرتقال و وانیل، … Read more

سفارش فوری عسل ♥