روز جهانی زنبور عسل: بزرگداشت مشارکت…

زنبورداران و زنبور عسل محبوب ما در روز جهانی زنبور عسل در 20 مه امسال به رسمیت شناخته خواهند شد، اما برای ما در هیئت ملی عسل (NHB)، روز جهانی زنبور عسل است هر روز. ما کار سخت پشت صنعت چند صد ساله زنبورداری را تحسین می کنیم و تأثیرات مثبت زنبورها را بر اقتصادهای … Read more

سفارش فوری عسل ♥