آزمون کندو به جدول: چقدر عسل را می شناسید؟

پاییز امسال، تجربه ویدیویی واقعیت مجازی Hive to Table (VR) خود را ارائه کردیم که روند طبیعی تولید عسل و اینکه این فرآیند از دیدگاه زنبور عسل چگونه به نظر می رسد را نشان می دهد. اکنون می خواهیم دانش عسل شما را آزمایش کنیم تا ببینیم رتبه شما در بین کندوها چگونه است. این … Read more

سفارش فوری عسل ♥