چگونه زنبورهای عسل را شناسایی کنیم

اگر از بیرون بودن لذت می برید، با حشرات و حشرات در تماس خواهید بود. بیشتر آنها برای شما خطری ندارند – اگر فاصله ای محترمانه داشته باشید. زنبورهای عسل به عنوان یک حشره مطیع شهرت دارند. برخی از پسرعموهای آنها کمی دفاعی تر هستند و به فضای شخصی گسترده تری نیاز دارند. برای کمک … Read more

سفارش فوری عسل ♥