هفته زانوهای زنبور یک ملی شلوغ را به پایان می رساند…

اعتبار عکس: Caledonia Spirits چه راهی بهتر از نوشیدن یک کوکتل برای پایان یک ماه شلوغ ملی عسل! به ویژه، زانوهای زنبور عسل. تنها با سه ماده (جین، شربت عسل و آب لیمو)، دستور العمل این کوکتل ممکن است ساده باشد، اما تاریخچه آن پیچیده است. A Bee’s Knees به عنوان یک کوکتل ممنوعه طبقه … Read more

سفارش فوری عسل ♥