جشن زنبورهای عسل با نکات سیاره پسند…

هیئت ملی عسل برای دومین سال متوالی با متخصص تغذیه Maggie Michalczyk همکاری می کند، امسال برای جشن گرفتن زنبور عسل سخت کوش، با برجسته کردن چند نکته مورد علاقه مگی برای سیاره دوستی و الهامات #NaturallyWithHoney در زمان صرف غذا. مگی با درک اینکه سبک زندگی هر کس متفاوت است، پنج نکته مورد علاقه … Read more

برای سیاره خوب است: زنبورداران و…

آیا می دانستید؟ اگر کار زنبورداران، زنبورهای عسل و سایر گرده افشان ها نبود، بیش از یک سوم از عرضه غذای جهان وجود نداشت. تنوع صنعت زنبورداری در طول زمان تکامل یافته است و گرده افشانی مدیریت شده تنها یکی از راه هایی است که زنبورداران تأثیر زیادی بر جهان می گذارند. گرده افشانی مدیریت … Read more

سفارش فوری عسل ♥