S’mores the Merrier Mead Maker سهام…

در این زمان‌های نامطمئن، نگاهی به یک روز شاد می‌اندازیم: مسابقه صنعتگران Mead Crafters هیئت ملی عسل. تعداد شگفت‌انگیز 344 مید از سراسر آمریکای شمالی برای این رویداد ارسال شد، و S’mores the Merrier از Dragon’s Lair Meady در لیک‌وود، WA، افتخارات بهترین نمایش را به خود اختصاص داد. The S’mores the Merrier از Dragon’s … Read more

سهام دارنده مدال طلای مسابقات Mead Crafters…

برای بهترین نمایش در مسابقه ملی عسل هیئت صنعتگران Mead Crafters چه چیزی لازم است؟ دن دمورا، مالک Zen Bee Meadery مستقر در کلمبوس، اوهایو، احساس سورئال موفقیت، ترکیبات میوه و طعم بی‌پایان برخاسته از گونه‌های عسل و اطلاعاتی درباره آنچه در مزرعه‌اش وجود دارد را با ما به اشتراک گذاشت. ما داستان های زیادی … Read more

سفارش فوری عسل ♥