ریش زنبور عسل: به چه معناست؟

توده ای مبهم از زنبورها از ورودی کندو شما آویزان هستند، این چه چیزی می تواند باشد؟ شما شاهد هستید ریش زنبور عسل این فعالیت بیشتر در ماه های گرم و مرطوب تابستان رایج است. این می تواند برای کسانی که تازه وارد زنبورداری شده اند نگران کننده باشد. اما دلیلی برای هشدار نیست، زیرا … Read more

سفارش فوری عسل ♥