تاریخ ریاست جمهوری زنبورهای عسل

هر ماه فوریه ما روز رئیس جمهور را جشن می گیریم، که در ابتدا به عنوان تولد جورج واشنگتن شناخته می شد. این روز برای گرامیداشت اولین رئیس جمهور آمریکا در روز تولد او طراحی شده است، اما از آن زمان به عنوان تعطیلاتی برای تجلیل از همه روسای جمهور و کارهای بزرگی که آنها … Read more

سفارش فوری عسل ♥