پست مهمان از سرآشپز دیوید گواس: عسل خود را…

هیئت ملی عسل با بسیاری از شرکای بزرگ، از جمله سرآشپز مشهور، میزبان و نویسنده کتاب آشپزی، سرآشپز دیوید گواس، همکاری می کند. ما اخیراً این فرصت را داشتیم که با او در مورد اینکه چرا عسل ماده اصلی او برای کباب کردن یک تابستان شیرین است صحبت کنیم: من و گریل غریبه نیستیم. در … Read more

سفارش فوری عسل ♥