عسل در بازی روز می خورد

بال مرغ لعاب دار عسلی 2020 سال دیوانه‌واری در دنیای ما بود و ورزش‌ها کاملاً یکسان نبودند. در حالی که بازی‌ها همچنان ادامه داشت، رویدادهایی را تماشا می‌کردیم که هیچ طرفداری در جایگاه‌ها وجود نداشت، بازیکنان مورد علاقه‌مان بازی‌ها را به دلیل پروتکل‌های COVID-19 از دست می‌دادند، هفته‌ها بازی‌ها جابه‌جا شدند و/یا لغو شدند، و … Read more

سفارش فوری عسل ♥