جین برای برنده شدن در مسابقات Honey Spirits…

اعتبار عکس: Hatch Distilling Co. در سومین مسابقه سالانه Honey Spirits، یک روح الهام گرفته از جین که 100% از عسل تقطیر شده و با مواد گیاهی طعم‌دار شده بود، افتخارات بهترین نمایش را به خود اختصاص داد. این اولین بار بود که یک روح تقطیر شده از عسل برنده این جایزه شد. Egg Harbor، … Read more

جین برای پیروزی: شرکت تقطیر Hatch…

یک نام ساده برای یک محصول برنده جایزه، جین بهترین نمایش امسال در سومین مسابقه سالانه Honey Spirits است. این مشروب که به طور ساده نامیده می شود هر چیزی جز ساده است، با این حال، با عرق پایه که 100٪ از عسل تقطیر شده و با مواد گیاهی طعم دار شده است. این اولین … Read more

سفارش فوری عسل ♥