با یک نم نم عسل، سرآشپز معروف جنی…

سرآشپز مشهور جنی دورسی، از غذای «دسک فست» در حال حرکت در دفتر گرفته تا صبحانه های مفصل یکشنبه، استاد ترکیب ماهرانه عسل در غذاهای صبحانه و برانچ است که می توان در هر زمانی از روز (یا شب!) از آن لذت برد. دورسی با هیئت ملی عسل همکاری کرده است تا چهار دستور العمل … Read more

سفارش فوری عسل ♥