وزوز را در روز ملی زنبور عسل تماشا کنید

فردا روز ملی زنبور عسل است، روزی که به زنبور عسل فروتن و تمام زحمات او اختصاص دارد. آنچه که به عنوان یک تلاش مردمی توسط زنبورداران برای ایجاد آگاهی جامعه از صنعت زنبور عسل آغاز شد، این برنامه در سطح ملی گسترش یافته و با رویدادهای مختلف در سراسر کشور جشن گرفته می شود. … Read more

سفارش فوری عسل ♥