عسل فرآوری و بطری سازی عسل

اوه آن اولین محصول عسل، اوه هک – حتی کشت بیستم هم زمان هیجان زیادی در زندگی یک زنبوردار است. زنبورها کار خود را انجام داده اند – حالا نوبت شماست. فرآوری عسل یا بطری کردن همه چیز در مورد سفر محصول شما از کندو تا کوزه است. کوزه کردن عسل تولید شده توسط زنبورهای … Read more

سفارش فوری عسل ♥