زنبور نجار در مقابل بامبل بی

به نظر می رسد این دو زنبور بسیار شبیه هم هستند. آنها اغلب گیج می شوند – یکی برای دیگری اما تفاوت های مهمی با هم دارند. زنبور کارپنتر در مقابل زنبور بامبل – یکی دیگر از موارد مفید برای اکوسیستم ما است. بیایید تلاش کنیم تا از راه هایی که در آنها تفاوت دارند … Read more

زنبورهای عسل در مقابل زنبورهای بامبل: {Alike & Different}

بیایید نگاهی بیندازیم به دو حشره محبوب که برای عموم مردم شناخته شده است. به سختی می توانید کسی را پیدا کنید که در مورد این موجودات جالب اطلاعاتی نداشته باشد. همانطور که شباهت ها و تفاوت ها را مطالعه می کنیم زنبورهای عسل در مقابل زنبورهای بامبل، شباهت های آشکاری خواهید دید. با این … Read more

سفارش فوری عسل ♥