تبخیر اسید اگزالیک برای کنترل کنه واروآ

تبخیر اسید اگزالیک یکی از بهترین ابزارهای موجود برای زنبورداران برای استفاده در مبارزه مجدد با کنه های واروآ است. یک ماده طبیعی، اسید اگزالیک فرصتی برای کنار گذاشتن استفاده از مواد شیمیایی مصنوعی در کندوها فراهم می کند. ثابت شده است که در کشتن کنه ها در صورت استفاده صحیح و بدون آسیب به … Read more

سفارش فوری عسل ♥