اهمیت لارو زنبور عسل در کلنی های زنبور عسل- زنبورهای عسل کارولینا

این پست ممکن است حاوی پیوندهای وابسته باشد. به عنوان یک همکار آمازون، من از خریدهای واجد شرایط درآمد کسب می کنم. لطفا افشای من را بخوانید. در بسیاری از اشکال زندگی، جوانان شبیه کپی های کوچک والدین خود هستند. در دنیای زنبور عسل اینطور نیست. در سفر به سوی بزرگسالی، زنبورها چندین مرحله را … Read more

اهمیت تغذیه زنبورها برای موفقیت

این پست ممکن است حاوی پیوندهای وابسته باشد. به عنوان یک همکار آمازون، من از خریدهای واجد شرایط درآمد کسب می کنم. لطفا افشای من را بخوانید. زنبورداران مسئولیت مراقبت از کلنی های زنبور عسل را دارند که مدیریت می کنند. این شامل تمام وظایف مدیریتی مورد نیاز برای کندوهای سالم است. همچنین به این … Read more

اهمیت زنبورهای کارگر در کلنی

داخل هر کندوی سالم، هزاران زنبورهای کارگر وظایف روزانه مورد نیاز برای بقای کلنی را انجام دهید. این زنان سخت کوش تلاش های خود را برای نفع بیشتر ترکیب می کنند. فراتر از ارادت فوق العاده آنها به مستعمره، ما در مورد چه چیز دیگری می دانیم زنبورهای کارگر؟ به نظر می رسد که ما … Read more

سفارش فوری عسل ♥