خدای زنبورها (زنبورها در اساطیر)

قدردانی برای رمز و راز زنبورهای عسل برای ما که زنبوردار هستیم جای تعجب نیست. اما، این عشق به قرون گذشته برمی گردد. آنها در بسیاری از اشکال اساطیری و ادبیات نشان داده شده اند. اعتقاد بر این بود که زنبور یک حشره مقدس است که می تواند با جهان های دیگر ارتباط برقرار کند. … Read more

سفارش فوری عسل ♥