نحوه آزمایش کنه های واروآ

یکی از مشکلات بزرگی که امروزه زنبورداران با آن روبرو هستند، وجود کنه ها در کندوهای زنبور عسل آنهاست. این آفت رایج زنبورهای عسل، کلنی های قاتل شماره 1 هستند. چگونه متوجه می شوید که زنبورهای شما آلوده شده اند؟ خوب، باید بررسی کنید – به تأیید صحت قابل مشاهده اعتماد نکنید. آزمایش برای کنه … Read more

سفارش فوری عسل ♥