نمایش غذاهای فانتزی تابستانی با عسل…


نمایشگاه غذاهای فانتزی تابستانی

تیم هیئت ملی عسل در نمایشگاه غذاهای فانتزی تابستانی امسال در شهر نیویورک حضور داشتند و در راهروها قدم زدند و با تولیدکنندگان و برندهای مواد غذایی درباره آخرین محصولات ساخته شده با عسل خود صحبت کردند. نیازی به گفتن نیست که ما کاملاً مشغول بودیم زیرا محصولات عسل در طبقه بندی های مختلف از نوشیدنی های RTD گرفته تا تنقلات و محصولات گوشتی در نمایشگاه غالب بودند. در اینجا چند مورد است که توجه ما را هنگام بازدید از سالن نمایشگاه جلب کرد.

سفارش فوری عسل ♥