نمایشگاه محصولات طبیعی East Sparks Sweet…


قدم زدن در طبقه نمایشگاه محصولات Natural Products Expo شرق، احساسات هیجان (ما برگشتیم!)، اشتیاق (چطور طعم چیزها خواهد بود؟) و کنجکاوی (چگونه از عسل به روش‌های جدید و نوآورانه استفاده می‌شود؟) را به شما بازگرداند.

نوآوری واقعاً برای همه معنی دارد. البته، محصولات کاملاً جدید ساخته شده با عسل در نمایشگاه نمایش داده شد، اما ما همچنین این فرصت را داشتیم تا با دوستان قدیمی که عاشق ایجاد غذاها و نوشیدنی ها با عسل به عنوان شیرین کننده هستند، گفتگو کنیم. بسته به لنز بیننده، نوآوری می تواند به روش های مختلفی نمایش داده شود. در این محصولات ساخته‌شده با عسل که در Expo East یافت می‌شوند، هرکدام به دیدگاه متفاوتی از نوآوری نگاه می‌کنند و به ما اعتماد کنید – همه آن‌ها منحصربه‌فرد، خوشمزه بودند و ارزش یک بار رفتن از قفسه‌های فروشگاه را داشتند.

سفارش فوری عسل ♥