محصولات ساخته شده با عسل نشانه بازگشتی شیرین هستند…


گروه برش خورد

یکی از بزرگترین نمایشگاه های مواد غذایی طبیعی در جهان، نمایشگاه محصولات طبیعی وست پس از دو سال وقفه اجباری ناشی از بیماری همه گیر، به آناهیم، ​​کالیفرنیا بازگشت، و، وای، این رویداد ناامید نشد. نمایشگاه امسال، از کفپوش‌های بسته‌بندی شده تا محصولات جدید نوآورانه، امیدی به بازگشت کامل توسعه محصول در صنایع غذایی داشت.

هیئت ملی عسل در صحنه بود و به دنبال محصولات جدید ساخته شده با عسل بود. دست‌هایمان پر بود زیرا تطبیق‌پذیری و درک مثبت عسل، توسعه‌دهندگان محصول را ترغیب کرده است تا از این ماده در همه چیز از چوب گوشت گرفته تا سس سالاد و غلات استفاده کنند.

اگرچه ما تعداد بی‌شماری محصولات جدید را با عسل مشاهده کردیم، اما لیست “مورد علاقه” خود را به پنج کاهش دادیم.

سفارش فوری عسل ♥