محصولات ساخته شده با عسل برای کودکان با تمرکز بر ژنرال…


طبیعت بی جان عسل RGB بریده شده است

با هر نسل مجموعه جدیدی از کیفیت های تعریف کننده به وجود می آید، و در حالی که ممکن است ما بزرگسالان را فقط به عنوان مصرف کننده در نظر بگیریم، نسل Z در حال تغییر این تعریف است. Gen Z بین سال‌های 1995 تا 2015 متولد شده‌اند و می‌توانند تا 4 سال سن داشته باشند. آنها بیش از 70 درصد محصولات بیشتری نسبت به هزاره های قبل از خود مصرف می کنند و اکثریت جمعیت ایالات متحده را تشکیل می دهند. اگرچه والدین اغلب هنوز برای فرزندان خود تصمیم می‌گیرند، ژنرال Z بیش از هر نسل قبلی درباره آنچه در خانه مصرف می‌شود حرف‌های بیشتری برای گفتن دارد.

ما خوشحالیم که گزارش دهیم محصولات کودکان با عسل در قفسه های فروشگاه های مواد غذایی امروزی برجسته هستند. در اینجا پنج مورد مناسب برای کودکان آورده شده است.

سفارش فوری عسل ♥