عسل هم به عنوان لبنیات می درخشد و هم به عنوان جایگزین لبنی…


طبق یک گزارش تحقیقاتی ADM، ترجیحات مصرف کنندگان در طول COVID-19 تغییر کرده است و این تغییر بر صنعت لبنیات و جایگزین لبنیات تأثیر مثبت گذاشته است. موارد حسی مانند طعم و رنگ و همچنین آگاهی رو به رشد از پایداری اهمیت بیشتری پیدا کرده اند (65٪ از مصرف کنندگان می خواهند از طریق اقدامات روزمره تأثیر مثبتی بر محیط زیست داشته باشند). جای تعجب نیست که محصولات لبنی گیاهی و برچسب مواد پاک نیز مصرف کنندگان را به این دسته برمی گرداند.

ما هیجان زده هستیم که گزارش دهیم که محصولات جدید جایگزین لبنیات/لبنیات ساخته شده با عسل برای این ماه، بینش ADM را در مورد عوامل شکل دهنده بازار منعکس می کند.

سفارش فوری عسل ♥