سگ من یک زنبور را خورد – چه باید کرد؟


تو همین الان دیدی که سگت داره یه زنبور میخوره و میخوای عصبانی بشی. اگر این شما را توصیف می کند، به باشگاه بپیوندید. میلیون ها نفر مضطرب…

The post Dog My Ate a Bee-چه باید کرد؟ اولین بار در Carolina Honeybees شارلوت اندرسون ظاهر شد.

سفارش فوری عسل ♥