ساخته شده با نوشیدنی‌های عسلی ” قرار دادن خوب…


RTD چای برش خورده

یکی از موضوعات رایج در نمایشگاه محصولات طبیعی شرق امسال، تغییر در توسعه محصول از «حذف بدی‌ها» به «قرار دادن موارد خوب» بود. مصرف‌کنندگان آمریکایی بیش از هر زمان دیگری به برچسب‌های محصول و اجزای تشکیل‌دهنده محصول نگاه می‌کنند و به دنبال محصولات کاملاً طبیعی هستند که آشنا هستند، ویژگی‌های برچسب تمیزی داشته باشند و به عنوان چیزی بیشتر عمل کنند: تعریفی که برای فرد شخصی است.

ما شاهد تعداد بی سابقه ای از معرفی نوشیدنی های کاربردی در نمایشگاه در فیلادلفیا بودیم که با عسل شیرین شده بودند. هر یک از این محصولات از عسل برای شیرینی و همچنین مزایای بازاریابی و ایجاد “آرامش” و “آشنایی” به یک محصول استفاده می کردند.

سفارش فوری عسل ♥