در این هالووین به غذای خاصی نیاز دارید؟ این آب نبات های ساخته شده با عسل را امتحان کنید


زنبورها و وینی پو چه مشترکاتی دارند؟ آنها هر دو ایده های عالی برای لباس هالووین هستند و عاشق عسل هستند! ما نیز این کار را می کنیم، به خصوص در طول مراسم هالووین که آب نبات های بیشتری در قفسه های فروشگاه ها وارد می شوند. از شیرینی های سنتی ساخته شده با عسل مانند ذرت آب نبات Brach و Bit-O-Honey گرفته تا شیرینی های کاملاً جدید، این آب نبات ها را برای جشن گرفتن هالووین شیرین انتخاب کنید.

سفارش فوری عسل ♥