فروشگاه عسل طبیعی تهران هانی

نحوه جمع آوری شهد گل ها توسط زنبور عسل

نحوه جمع آوری شهد گل ها توسط زنبور عسل چگونه است ؟ زنبور کارگر حوالی بیست و یکمین روز زندگی خود، تبدیل به جمع کننده ی شهد گل میشود و تا زمان مرگ خود این کار را ادامه میدهد. بنابراین، این کار، طولانی ترین و مهمترین وظیفه ی او در طول زندگیش می باشد. جمع آوری شهد، همیشه پس از انجام یک سری پروازهای شناسایی انجام می گیرد. معمولا زنبورها در گروه های بیست تایی در محل چرخیده و به سمت سوراخ پرواز باز میگردند تا بتوانند وضعیت کندو را در محیط اطرافش مشخص سازند. سوراخ پرواز کندو  برای آنها به مثابه ی خورشیدی مصنوعی است.
یک سوم زنبورها میتوانند در یک زمان با هم کندو را ترک کرده و برای جمع آوری شهد گل بروند. پرواز آنها شرایط خاصی را می طلبد که عبارتند از:

  • درجه ی حرارت نباید خیلی پایین باشد. در صورتی که دمای هوا زیر ۱۰ درجه سانتیگراد باشد زنبورهای اهلی پرواز نمیکنند. البته این معدل درجه ی حرارت در هر منطقه متغییر است و ممکن است اختلافی بین کندوهای کوهستانی و کندوهای مناطق مدیترانه ای وجود داشته باشد.
  • نوزیدن باد، این جمع آوری را تضمین می کند. زنبورها اصلا باد را دوست ندارند و یک باد ضعیف نیز فعالیت آنها را کاهش میدهد. بادهای شدید خروج آنها را به کلی ممنوع می سازد.
  • خورشید نقش غیرقابل انکاری در بهبود وضعیت جمع آوری شهد برعهده دارد. هنگامی که نور شدیدتر است، فعالیت زنبورها نیز افزایش می یابد. گویی انرژی تشعشعات خورشیدی به زنبورها حرکت و جنبش و نشاط و فعالیت بیشتر می بخشد.

ارسال نظر