فروشگاه عسل طبیعی تهران هانی

آشنایی با زنبور عسل

آشنایی با زنبور عسل

تمام مراحل حیرت انگیز که در روند تولید عسل و یا شیوه اداره ی کندوی عسل وجود دارد ناشی از عملکرد شگفت انگیز زنبورهای عسل است. از این رو قبل از معرفی فراورده ی زنبور عسل به معرفی خود زنبور عسل می پردازیم و آشنایی با زنبور عسل را بطور کامل برای شما شرح خواهیم داد.
در بین زنبورهای عسل مهم ترین فرد که تمامی زنبورها بر محور زندگی او زیست میکنند، ملکه ی کندو میباشد. در مورد افراد دیگر این خانواده ی بزرگ که بیشترین آنها زنبورهای کارگر می باشند. باید گفت که نقش اصلی اداره ی کندو و پرورش اعضای جدید را زنبورهای کارگر بر عهده دارند. زنبورهای کارگر می توانند در مورد پرورش زنبورها به طور سلطنتی (به طوری که بعدأ مبدل به ملکه شوند) یا عادی (به طوری که بعدأ مبدل به زنبور کارگر شوند) تصمیم بگیرند. به طور کلی هنگامی که گل های اهلی زیاد باشد و در مراتع و مزارع نیزگلهای وحشی زیاد يافت شود زنبورها به تعداد افراد خانواده ی سلطنتی می افزایند یا در عدم وجود شرایط فوق بر تعداد زنبورهای کارگر افزوده می شود. 

در تصویر زیر انواع زنبورهای عسل به همراه وظیفه و عمر آورده شده اند:

زنبور عسل

مترلینگ  در مورد فصل مهاجرت زنبورها چنین می نویسد:

«هنوز علامت مشخصی برای شروع مهاجرت در کندو و در بین ساکنین آن وجود ندارد با این حال در کندو هیجان شدیدی حکم فرماست. یکی از مظاهر این هیجان این است که در مواقع عادی، زنبور عسل به محض ورود به کندو دیگر از بالهای خود استفاده نمی نماید گویی فراموش کرده که بالی دارد و هر زنبوری بدون استفاده از بالهایش در محلی که مربوط به اوست قرار میگیرد و به انجام وظایفش می پردازد. ولی در روز مهاجرت زنبورها در درون کندو پرواز می کنند یا مثل خوشه بالا و پایین می روند و هیجان آنها طوری حرارت درون کندو را بالا می برد که بعضی از مومها آب می شوند و بعضی از خانه ها شکل اصلی خود را از دست می دهد. ملکه، که در مواقع عادی هیچگاه از بخش های مربوط به خود خارج نمیشود در این هنگام به این طرف و آن طرف می رود و از روی زنبورها عبور می نماید و چند لحظه بعد زنبورها هیجان زده اطراف او حلقه می زنند. البته هنوز مشخص نیست که آیا ملکه در این حالت خود فرمان صادر می کند یا از فرمان دیگران اطاعت می نماید و این هیجان بین زنبورها آیا علامت غضب، اعتراض، استدعا و یا استرحام است. همچنین مشخص نیست آیا این هیجان و التهاب تحت تأثیر رفتار ملکه ایجاد می شود یا خود او نیز تحت تأثیر هیجان دیگران قرار می گیرد به هر حال آن چیزی که مشخص است این است که مهاجرت زنبورهای عسل همواره بر خلاف میل ملکه صورت میگیرد. زنبورها ملکه را دوست می دارند و وجود او را برای بقای جامعه لازم می دانند و عملا او را به عنوان موجودی می شناسند که از جای دیگر فرمان می گیرد.

با مطالعات دقیقی که انجام شده این نکته اثبات شده است که فرمان مهاجرت از طرف ملکه صادر نمی شود بلکه در این جا نیز روح الهام شونده بر کندو فرمان مهاجرت را صادر می نماید و ملکه هم مثل دیگران از این فرمان اطاعت می کند. در نهایت این که، هنوز کاملا مشخص نیست که در موسم کوچ پیام رفتن چگونه به همه ی زنبوران میرسد و آیا این یک حس غریزی است یا اعمالی مکانیکی و شرایط محیطی بر آن مؤثر می باشد.

مطلب پیشنهادی : آشنایی با کندوی زنبور عسل

ارسال نظر